پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکی ایران سلامت

دانه «خار مريم» در پيشگيري از افسردگي پيشگيري موثر است
1389/06/08
ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي

نتايج تحقيقات نشان داد: عصاره آبي «خارمريم» در مدل حيواني در پيشگيري از افسردگي موثر است.

 

به گزارش سرويس پژوهشي ايسنا منطقه علوم پزشکي تهران، افسردگي يکي از بيماري هاي شايع رواني است که درمان هاي گوناگون براي آن وجود دارد.

 

خارمريم گياهي است که داراي اثرات فارماکولوژيک مختلف مانند آنتي اکسيدان، ضدالتهاب و ضدسرطان است.

 

بر مبناي برخي گزارش ها «سيلي مارين» (ماده موثره اصلي موجود در خار مريم) غلظت بعضي نوروترانسميترها را در مغز افزايش مي دهد.

 

اين مطالعه با هدف بررسي اثر ضدافسردگي عصاره آبي و اتانولي دانه خارمريم توسط غلامرضا کريمي، دانشيار گروه فارماکودينامي و سم شناسي مرکز تحقيقات علوم دارويي و دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي مشهد طراحي و اجرا شد.


 

در اين تحقيق با استفاده از آزمون شناي اجباري اصلاح شده، اثرات ضدافسردگي عصاره هاي اتانولي (0.24، 0.42 و 0.6 گرم بر کيلوگرم) و آبي (0.72، 1.

 آگهي

26 و 1.80 گرم بر کيلوگرم) در موش سوري بررسي شد.

 

يافته هاي تحقيق حاکي از آن است که عصاره اتانولي تاثيري در افزايش زمان بي حرکتي ندارد، اما عصاره آبي زمان بي حرکتي را در موش سوري افزايش داد.

 

خلاصه اين پژوهش در فصلنامه گياهان دارويي به چاپ رسيده است.
.

ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي