پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکی ایران سلامت

وياگرا موجب بروز حمله قلبي نمي‌شود
1385/01/02
ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي


رويترز: پژوهشگران معتقدند مرداني كه به علت ناتواني جنسي از داروي واياگرا استفاده مي‌كنند، نسبت به ديگران در معرض خطر بيشتري از حملات قلبي قرار ندارند. براساس نتايج يك مطالعه جديد كه بر روي 9317 مرد انجام شد مشخص گرديد كه اكثر حملات قلبي مردان پس از گذشت 24 ساعت از زمان آخرين مصرف دارو صورت گرفته است كه در اين زمان دارو در بدن فرد تقريباَ به طور كامل از بين رفته است....

.....

 آگهي

.....

ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي