پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکی ایران سلامت

بيشتر داروهاي ضد آسم براي استفاده در دوران حاملگي مورد تاييد هستند
1384/12/27
ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي

تحقيقات نشان مي‌دهد به جز قرص‌هاي استروئيدي تجويز ديگر داروهاي ضد آسم و مصرف آنها طي دوران بارداري بر روي جنين تاثير سوء ندارد.

 

بر اساس نتايج اين تحقيق كه در نشريه "اخبار پزشكان" ويژه همايش تخصصي آسم به چاپ رسيده است ،اين يافته‌ها تاكيد مجددي براي پزشكان است تا با دستورالعمل‌هاي درماني موجود زنان باردار مبتلا به آسم را تحت درمان مناسب قرار دهند.

 

در اين مطالعه محققان ميزان رشد جنين را در ‪ ۵۵‬زن باردار مبتلا به آسم كه از استروئيدهاي استنشاقي سيستميك (خوراكي)استفاده مي‌كردند و با ‪ ۳۰۳‬زن در گروه كنترل كه فاقد آسم بودند مقايسه نمودند.

 

به گفته محققان ،نوزادان زناني كه استروئيدهاي خوراكي مصرف مي‌كردند به طور متوسط نزديك به ‪ ۲۰۰‬گرم از نوزادان زنان ديگر گروهها كم وزن تر بودند. وزن و قد هنگام تولد نوزادان مادران در سه گروه ديگر تفاوت چنداني با هم نداشتند.


 

همچنين اندازه متوسط دور سر و ميزان ‪ SGA‬در ميان گروه‌ها،تفاوت قابل ملاحظه‌اي با يكديگر نداشتند.


 

البته اين گزارش نشان مي‌دهد ميزان ‪ SGA‬در ميان كساني كه از دوزهاي بالاتر استروئيدهاي خوراكي استفاده مي‌كردند نسبت به كساني كه از دوزهاي كمتر استفاده مي‌كردند بيشتر بود.

 

به گفته محققان ،استراتژي مطلوب در زناني كه در سنين توليد مثل هستند و دچار بيماري مزمن مي‌باشند اين است كه تحت رژيم درماني مناسب قبل از بارداري بر اساس بيماري يشان قرار گيرند تا در صورت باردار شدن كنترل مناسب روي بيماريشان وجود داشته باشد.

 

به گفته محققان ،كورتيكوستروئيدهاي استنشاقي همچنان بهترين درمان براي كنترل آسم هستند و به نظر نمي‌رسد كه به ميزان زيادي بر رشد جنين تاثير بگذارد.

 

البته محققان هشدار مي‌دهند كه براي حصول اطمينان و رد هرگونه اثر جانبي بالقوه كورتيكوستروئيدهاي استنشاقي بر رشد جنين ،لازم است مطالعات وسيع تر و بزرگتري در اين زمينه انجام شود.

 

دومين همايش تخصصي آسم توسط انجمن آسم و آلرژي ايران از ‪ ۲۳‬تا‪ ۲۵‬آبان ماه سال جاري در بيمارستان امام خميني برگزار شد.

 آگهي


 

 

 

htm.

ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي