پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکی ایران سلامت

علل گرایش زیاد جوانان ایرانی به مواد مخدر چیست؟
1385/04/27
ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي

آمار معتادان کشور ما  سالانه 8 درصد افزايش مي‌يابد ,ميانگين سن اعتياد در ايران كاهش يافته است ,رشد معتادان تزريقي كشور3برابر رشد جمعيت ,اعتياد در كشور جوان‌تر ‌و زنانه‌تر شده است‌ ,دختران در استعمال موادمخدر از پسران پيشي مي گيرند,اعتياد در كمين 20 درصد از دانشجويان ,روانگردان‌ها به مدارس رسيده‌اند... آیا واقعا این وضع زیبنده کشور ماست؟ براستی سوال اینجاست : علت اساسی این همه گرایش به مواد مخدر در  میان جوانان کشور ما چیست؟

 


جوانان از جمله گروه هايي هستند كه فضاي تعريف ناشده اي دارند ، با وجود بودن جامعه جوان  حوزه خاص جوانان تعريف نشده است و  هويت جوان مشخص نيست .
 

چون فضاي جواني تعريف شده نيست ، هر كسي در برخورد با جوانان ، ضوابط و قواعد حاكم بر فضاي خود را بر آنها تحميل مي كند .


همه به هنگام برخورد با جوانان در پارك ها و اماكن تفريحي ، بويژه اگر با خانواده خود باشيم ،از آنان هراس داريم يا از آنان فاصله ميگيريم فضاي جواني همراه در معرض تهاجم ارزش ها و هنجارهاي فضاهاي ديگر است . درنگاه ما جوان مجرم بالقوه است كه بايد انتظار هر كاري را از او داشت نه تنها خانواده ها در پارك ها و اماكن تفريحي، حتي دولت هم از جوانان مي ترسد .

امنيت وجودي جوانان به راستي در معرض خطر است . بنابراين بيرون فضاي امني براي جوانان نيست . سالهاست كه جوانان ، شادي ها و صداي خنده هاشان از اجتماع بيرون رانده شده است . فعلاَ مسئله اين نيست كه ما جايي براي جوانان در بيرون نداريم پارك ها و اماكن تفريحي و ورزشي براي جوانان نداريم – كه صد البته كم هم داريم – بلكه مسأله ، جاذب نبودن اين فضاها براي آنهاست و امنيت آنها را در اين اندك اماكن ، هم گرفته ايم ،‌در چنين وضعيتي جوانان با تمام شور نشاطي كه بايد داشته باشند ، فضاي بسته اي چون خانه خلوت را برگذران اوقات فراغت اختيار مي كنند . اجتماع گريزي حاصل چنين وضعيتي است به اين ترتيب گريز از اجتماع با مصرف مواد مخدر كه اين احساس را تقويت مي كند با شيوه گذران اوقات فراغت نيز رابطه مي يابد .

 آگهي

شكي نيست كه مصرف مواد مخدر به عنوان سنتي ترين شكل گذران اوقات فراغت در جامعه شكل مي گيرد .

اين وضع به سادگي با مطالعه درباره شيوه گذران اوقات فراغت و الگوهاي گذران آن با مصرف مواد مخدر در بين گروههاي مختلف اجتماعي رابطه پيدا مي كند .كمبود شادي عامل گرايش به موادمخدر و مشروبات الكلي است 
 

  گرايش جوانان و نوجوانان به مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلي و ناهنجاري‌هاي اجتماعي ناشي ازافزايش افسردگي وكمبود عنصر شادي در زندگي‌ ‌آنان است‌.  بايد جوانان و‌ ‌نوجوانان را مجهز كنيم كه خودشان عامل افزايش شادي در خودشان باشند و شادي را در‌ ‌شركت در پارتي‌هاي ناسالم استفاده از مشروبات الكلي، مواد مخدر و روابط ناهنجار‌ ‌جستجو نكنند.  بايد آنان را به اين باور رساند كه با شادي‌هاي مفرح اجتماعي و مطابق‌ ‌با موازين اسلامي مي‌توانند سلامت روح و جسم خويش را تامين كنند. شادماني تركيبي‌است از عاطفه مثبت، رضايت از زندگي و نبود عواطف‌ ‌منفي مانند افسردگي و اضطراب كه در جهان امروزي يكي از بخش‌هاي مهم كيفيت زندگي‌ ‌را تشكيل مي‌دهد

 

 

عوامل مؤثر در گرايش فرزندان به اعتياد

 

 الف - عوامل فردي : اعتماد به نفس پائين ، تمايل به اعمال زشت و خلاف ، افسردگي ، اضطراب ، اختلال شخصيت ضداجتماعي درد و بيماري جسمي مزمن ، نگرش مثبت به مواد ، عدم توانايي (( نه )) گفتن در مقابل فشار همسالان ، عدم مسئوليت پذيري ، عدم تحمل ناکامي و شکست ، عدم پايبندي مذهبي ، باورهاي نادرست در مورد مواد .

ب - عوامل محيطي : داشتن دوستان معتاد ، طرد شدن از طرف معلمان و دوستان ، مهاجرت ، دسترسي آسان به مواد ، فشارهاي ناشي از محيط مثل زلزله ، خشکسالي ، فقر و بيکاري ج - عوامل خانوادگي : مصرف مواد توسط اعضاء ديگر خانواده ، خانواده هاي بي سرپرست ، تشنج و درگيري در خانواده ، رهاکردن فرزند به حال خود ،‌ عدم وجود روابط گرم و صميمي در خانواده


 
.

آرشيو سر مقالات
ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي