بارور كردن تخمك‌ها در خارج از بدن مادر نياز به كارآزمايشگاهي گران قيمتي دارد.علاوه بر اين از آنجائي كه معمولا بيش از يك جنين در رحم كاشته مي‌شود، معمولا شانس دو يا چند قلويي 02 تا 04 درصد افزايش مي‌يابد البته پژوهش‌هايي در حال انجام است تا به روشي از چند قلويي در‌آي.وي.اف جلوگيري كنند. آي.وي.اف مانند بقيه روش‌هاي كمك باروري، احتمال حاملگي خارج رحمي زيادي دارد. اين حالت وقتي رخ مي‌دهد كه جنين به داخل لوله‌هاي رحمي يا محفظه شكم رفته و به جاي رحم در آنجا لانه‌گزيني كند. در اين صورت پزشك شما به‌وسيله دارو يا جراحي جنين را خارج مي‌كند تا در حين رشد جنين آسيبي به بدن شما وارد نكند. زناني كه داروهاي باروري دريافت مي‌كنند گاهي دچار نشانگان بيش تحريكي تخمدان مي‌شوند. اگر تخمدان خانمي بيش از حد تحريك شود، بزرگ شده و ايجاد ناراحتي مي‌كند. افزايش وزن، احساس شناوري و پرشدن، تنفس كوتاه، سرگيجه، دردلگن، تهوع و استفراغ از علايم اين حالت است به‌طور معمول اين حالت خودبه‌خود يا با مراقبت‌هاي دقيق پزشك شما برطرف مي‌گردد. اما در موارد نادر ممكن است زندگي را به خطر افكند. عوامل خطرزا در ايجاد اين عارضه عبارتند از: سن‌كم، كاهش توده بدن، سابقه عدم تخمك‌گذاري و حاملگي. مانند تمام مداخلات تهاجمي خطر خونريزي و عفونت نيز در‌آي.وي.اف وجود دارد.
پژوهش‌هاي جديد نشان مي‌دهد، كودكاني كه به كمك روش‌هاي درماني با تكنولوژي بالا مانند آي.وي.اف به‌دنيا مي‌آيند اغلب وزن تولد كمي دارند. البته بيشترين ميزان كمبود وزن تولد در اثر چند قلويي است. برخي معتقدند نقص عضو نوزادان حين استفاده از روش‌هاي كمك باروري افزايش مي‌يابد. البته عده‌اي از متخصصان اين عارضه را مربوط به فاكتورهاي ديگر در نازايي مثل سن مي‌دانند. براي اثبات اين يافته‌ها پژوهش‌هاي بيشتري مورد نياز است. اما واضح است كه پيشرفت درمان ناباروري در آينده پزشك را قادر خواهد ساخت تا جنين‌هاي ناسالم را قبل از انتقال به رحم مادر حذف كنند. در نهايت در كنار اين عوارض، مزيت مهم‌آي.وي.اف را در نظر داشته باشيد كه در درمان نازايي موفق‌ترين نوع آن است كه تا امروز در دسترس بيشتر قرار گرفته است