چه زمانی مناسب است برای نزدیکی جنسی بعد از عمل جراحی الکتریکی که نام دیگر آن leep استجراحی الکتریکی leep زمانی به فرد توصیه میشود که یکسری تغییرات غیر طبیعی در سلولهای دهانه رحم رخ داده و طی آزمایشات پاپ اسمیر کولوسکوپی وبیوپسی تغییرات سلولی دهانه رحم قبل از سرطانی شدن به اثبات رسیده باشد. در اینجا طی عمل نمونه بافتی که هنوز سرطانی نشده به وسیله سیم گرم شده ظریف leep برداشته میشود. اندازه آن بسته به محدوده تحت درمان استبعد از عمل جراحی الکتریکی توصیه میشود به علت بافت حرکت داده شده , رحم به مدت 1 ماه حساس بوده وبرای برقراری نزدیکی جنسی بدون ایجاد عفونت تا بهبودی کامل باید3 الی 4 هفته منتظر ماند. لازم به ذکر است زمان خوب شدن افراد با یکدیگر متفاوت است .باید در این مرحله به مسائل احساسی و عاطفی زنانی که عمل جراحی داشتند توجه کرد وهیچ گونه فشاری برای برقراری نزدیکی جنسی اعمال نکرد تا زمانی که او در خود احساس خوشایند نسبت به برقراری نزدیکی ودریافت تحریکات خارجی داشته باشددر طول 3 الی 4هفته زنان نیاز به مراقبتهای حمایتی دارند من جمله:1 الی 3 هفته بعد از عمل برای جلوگیری از خونریزی از نوار بهداشتی تمیز استفاده کنند .بهتر است قبل از استفاده از تامپون برای جلوگیری از خونریزی بعد از عمل ,یا خونریزی روزمره دوران قاعدگی با پزشکتان برای تحت کنترل داشتن بهبودی مشورت کنید. این مشورت برای اینکه بهترین زمان مناسب مقاربت را دریافت کنید مفید خواهد بودتوصیه میشود تا 48 ساعت اول از فعالیتهای فیزیکی سنگین اجتناب شود تمرینات روتین ومعمولی بعد از 2 هفته, دوش گرفتن یا شنا ممانعتی ندارد.اما شستشوی بیش از اندازه پاها ,سونا وقرار گرفتن بیش از حد در آب خطر عفونت داخلی را افزایش میدهد.چه چیز دیگری لازم است بدانیم:هرگونه علامت غیرطبیعی شامل:خونریزی فراوان همراه لخته به مدت 3 هفته ترشحات زرد رنگ بدبو,درد قسمت تحتانی کمر ,وتب بالا را به پزشکتان گزارش دهید.
به نقل از goaskalice.comتیم تحریریه ایران سلامت

محبوبه پادارآزمايش پاپ اسمير دهانه رحم
http://forum.iransalamat.com/showthread.php?t=1143